نوشته‌ها

احتلام جنب شدن ارضا شدن در خواب

درباره احتلام یا ارضا شدن در خواب چه می دانید؟ | زوج بازار

/
نعوظ به هنگام خواب (احتمالا به دنبال آن انزال) که آن را احتلام شب…